Kemikalier

Kemikalier

Kemikalier

FILTER FÖR KEMIKALIER

FILTRERING AV KEMIKALIER

Colly Filtreringsteknik kan erbjuda utrustning och kompetens för att möta dina och era kunders krav på renhet. Vi har kemikaliefilter för partikelseparering, både förfilter och polisfilter. Vi kan också fasseparering där vi separerar en vätskefas från en annan eller en vätska från en gas. Önskar ni nyckelfärdiga självrengörande system t. ex matningsfilter för kemikalier bidrar vi gärna med kunskap och utrustning. Skydda er produkt med våra filter. Du säkerställer din process och ditt varumärke med hjälp av Colly Filtreringsteknik.

EFFEKTIVA FILTER FÖR PARTIKELSEPARERING OCH FASSEPARERING

Colly Filtreringsteknik kan erbjuda filtersystem som garanterar maximal säkerhet, tillförlitlighet och skydd under produktionsprocessen. Kraven på filter för kemikalier varierar beroende på process. Oavsett system erbjuder vi alltid den senaste tekniken inom filtrering av kemikalier och håller oss alltid i framkant med moderna lösningar. Våra filter för fasseparering och partikelseparering håller hög kvalité och dessa filter separerar kemikalier innan de förs vidare till nästa produktionssteg.

KEMIKALIEFILTRERING NÄR KRAV PÅ RENHET ÄR EN FÖRUTSÄTTNING

Med rätt filtrering av kemikalier når man den renhet som produktionen kräver. Våra produkter lever upp till dagens och framtidens krav på effektiva miljövänliga filter. Du kan lita på att driften kan fortgå utan onödiga missöden och samtidigt garantera en hög miljömässig standard. Oavsett om du är i behov av filter för fasseparering eller filter för partikelseparering, så har vi lösningen för dig.

Har du några frågor om våran kemikaliefiltrering, välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig.