Kostnadsreducering

Genom att använda vårt koncept ett effektivt filter och produkterna som vi erbjuder inom Colly Filtreringsteknik kan du som kund minska dina totala kostnader för filtrering. Du kommer att kunna reducera antalet leverantörer och antal artiklar på förråd samtidigt som du säkerställer din produktionMed hjälp av våra beräkningsmallar där vi använder era kostnader som ni har idag kommer du som kund att kunna göra stora besparing upp till 30%.

Vi på Colly ser till att du som kund hos oss får:

1. ETT MINSKAT ANTAL LEVERANTÖRER

Med ett minskat antal leverantörer sänker ni era kostnader till följd av att ni reducerar ert behov av administration och att ni får en enklare logistik med ett mindre antal artiklar att hålla på lager.

2. ETT MINSKAT BUNDET KAPITAL

När ni minskar antalet artiklar ni har på lager sänker ni era kostnader och får en enklare logistik. Därav frigör ni kapital och förbättrar er likviditet vilket förbättrar ert kassaflöde och resultat.

3. ETT MINSKAT ANTAL ARTIKLAR

En reducering i antalet olika artiklar ni håller på lager minskar antalet felkällor och sänker kostnader i ert administrationssystem. Dessutom så frigörs kostsamma lagerutrymmen.