Kemi & raffinaderi

Kemi & raffinaderi

Kemi & Raffinaderi

FILTRERINGSLÖSNINGAR FÖR RAFFINADERI OCH KEMISK-TEKNISK INDUSTRI

FILTERLÖSNINGAR FÖR AMINSYSTEM

Filterlösningar för kemisk industri och raffinaderi är känsliga system där många parametrar påverkar funktionen. Med vår kunskap och långa erfarenhet kan vi hjälpa dig med allt från högflödesfilter för partiklar till separering av kolväten. Vi ser till att du kan minska kostnaderna för företagets aminsystem.

FILTRERA GAS FRI FRÅN VÄTSKA

Genom våra olika tekniker inom filterlösningar för kemisk industri och raffinaderi, kan vi bland annat separera bort vätska från gas. Detta kommer i sin tur att öka din produktivitet samtidigt som kostnaderna för eventuella produktionsbortfall minskar. Med hjälp av våra filter för raffinaderi och kemisk industri kommer du till exempel att kunna öka driften på dina gaskompressorer.

SEPARERING AV VÄTSKOR GENOM FILTRERING

Vi har flera tekniker för att separera vätskor. Två vätskor kan separeras från varandra med våra coalescer system. Vi kan till exempel separera bort fritt och bundet vatten från era oljesystem. Alla våra filterlösningar leder till ökad produktivitet och lönsamhet.

MATNINGSFILTER

Vi kan hjälpa dig att skydda processutrustning och katalysator nedströms med allt från enstaka filter till högflödesanläggningar. Med våra industrifilter för raffinaderi och kemisk industri får du en miljövänligare verksamhet samtidigt som din lönsamhet förbättras.

KONDENSATFILTRERING

Vi är experter på system och lösningar från enkla patronfilter till kompletta backspolningsbara lösningar för rening av kondensat. Genom våra lösningar inom industrifilter för raffinaderi och kemisk industri ökar din produktivitet.