Läkemedelsproduktion

FILTER FÖR LÄKEMEDELSTILLVERKNING

FILTRERING AV VATTEN, GAS OCH ÅNGA VID LÄKEMEDELSTILLVERKNING

Inom läkemedelstillverkning har varje applikation sina egna utmaningar för att utveckla och tillverka produkter på ett säkert, snabbt och ekonomiskt sätt. Oavsett om du är i behov av vattenfilter för läkemedelsproduktion eller gasfilter för läkemedelsproduktion har vi de rätta produkterna som passar till alla sorters applikationer. När du använder våra miljövänliga filter för läkemedel, så genererar det minskade avfallskostnader. Energiförbrukningen sänks samtidigt som du får ett minskat CO2-utsläpp.

Med Colly Filtreringsteknik blir inte bara din verksamhet vinnare, utan även miljön. Rent vatten är en garanti för lönsamhet och med Colly Filtreringsteknik får du en bättre arbetsmiljö där underhållsarbetet är förenklat samtidigt som dina filter för läkemedel får maximal livslängd. Tack vare vårt labb samt våra instrument för övervakning undviker du dyra olyckor som kan ta lång tid att återställa.

FILTERLÖSNINGAR FÖR ALLA TYPER AV LÄKEMEDELSAPPLIKATIONER

Colly Filtreringsteknik erbjuder ett stort utbud av filterprodukter för läkemedelsindustrin, bland annat filterhus, som är speciellt utformade för att filtrera flytande ämnen. Vi erbjuder även filterelement för gaser och vätskor i varierande µm. Filtret ökar processäkerheten och säkerställer att det inte finns några föroreningar i den färdiga produkten.

Har du frågor om filter för läkemedel, så är du välkommen att kontakta oss – vi hjälper dig.