Gas

Gas

Gas

FILTER FÖR GAS

FILTRERING AV GAS, LUFT SAMT ÅNGA

Oavsett om du vill rena gasen från partiklar eller separera bort vätskeaerosoler har vi kompetensen och utrustningen för er. Våra gasfilter säkerställer att ni får en ren produkt. Colly Filtreringsteknik erbjuder de senaste lösningarna på filter för ånga, luft och gas.

GASFILTERLÖSNINGAR SOM SÄKERSTÄLLER EN REN PRODUKT

Med filtrering av gas där den blir ren samt fri från vätska, klarar din produktion dagens och framtidens miljökrav. Vi ser till att du minskar din miljöpåverkan i flera led, vilket på samma gång ger en ökad produktivitet och sänkta kostnader. För att kunna möta våra kunders krav på hög kvalitet och för att minimera miljöbelastningen, jobbar vi aktivt med att förbättra våra processer. Sedan 1996 är vi certifierade enligt ISO 9001 och sedan 2002 enligt ISO 14001.

MINSKA KOSTNADERNA MED EFFEKTIVA FILTER FÖR GAS, LUFT OCH ÅNGA

Colly Filtreringsteknik använder olika tekniker som separerar bort vätskan från gasen, vilket ger en ökad produktivitet samtidigt som kostnaderna minskas då man undviker produktionsstopp. Med effektiva filter för luft, gas och ånga garanteras en optimal produktion.

Har du frågor om filtrering av gas, luft, kväve eller ånga, välkommen att kontakta oss – vi hjälper dig.