Service

Vi erbjuder tillsammans med våra välutbildade servicepartners en komplett tjänst när det handlar om allt från felsökning till framtagande av kompletta funktionslösningar med installation på plats. Ombyggnationer, nulägesanalyser och kartläggningar tillhör vår vardag. Vi tillhandahåller uthyrning av filterkärror och aggregat för vatten- och luftborttagning.

Uthyrning

Vi har en flotta av aggregat bestående av frekvensstyrda filterkärror upp till 80 l/min. Vakuumaggregat för borttagning av vatten i hydraulik & smörjsystem i flera olika storlekar från 6 l/min till 73 l/min. Vi kan även tillhandahålla riggar för rengöring av större system. Se mer information under fliken "Uthyrning".

Teknisk support

Colly Filtreringsteknik arbetar med teknisk support för att stötta våra kunder. Detta innebär att vi arbetar med optimering, dimensionering och rådgivning gällande filtrering dels vid besök och dels via telefon. Våra medarbetare som arbetar med teknisk support kartlägger filtersystem för att dessa skall ge bästa möjliga resultat och god ekonomi. De utför analyser på plats av hydraul- och smörjoljor ute i industrin samt servar de utrustningar som renar dessa vätskor från vatten, gaser och partiklar.

Vi kan hjälpa till med allt från projektledning fram till färdigställd ombyggnad på plats hos er.

  • Fältservice
  • Provtagning
  • Ombyggnation
  • Konsultation
  • Nulägesanalyser & kartläggningar
  • Serviceavtal
  • Uthyrning av aggregat

Vi har flera färdiga koncept som gör att ni kan säkra era processer och öka er tillgänglighet i produktion.