Vaten

Vaten

Vatten

INDUSTRIFILTER FÖR VATTEN

HÖGKVALITATIVA VATTENFILTERSYSTEM

Vi har kunskap och teknologi som säkerställer vattenkvaliteten på inkommande råvatten med hjälp av vattenfilter och vi vet hur du skyddar dina mekaniska tätningar och känsliga instrument. Vi kan leverera nyckelfärdiga system för alla behov från ett enskilt vattenfilter till anläggningar för RO & membranfiltrering.

Vi håller oss alltid i framkant med innovativ teknik och erbjuder vattenfiltrering som klarar dagens och framtidens behov och krav. Avancerad vattenfiltrering garanterar rent vatten där produktionen kan hålla en hög nivå utan onödiga avbrott. Vi erbjuder många olika sorters vattenfilter för industri – allt för att du ska få den produkt som lämpar sig bäst för din verksamhet.

FILTRERING AV RÅVATTEN INOM INDUSTRIN

För att optimera systemens livslängd har vi ett eget laboratorium där vi utför filterbarhetstester samt vatten- och oljeanalyser. Tack vare dessa analyser kan vi rekommendera avancerad vattenfiltrering som garanterar ökad lönsamhet. Du kan enkelt följa rapporter, provsvar och trender via en webbportal. Colly Filtreringsteknik har den utrustning som krävs för att rena vatten i reaktorbassänger, som leder till ökad vinst och produktivitet.

Filtrering av råvatten är viktigt för att trygga lönsamheten - vattenfilter för industrin ökar produktiviteten samtidigt som vattenkonsumtionen minskas, vilket leder till lägre kostnader. Oavsett om du söker efter helautomatiska lösningar av inkommande vatten eller enskilt filter i produktionen har vi lösningarna för dig där du garanteras få rent vatten. Vi har den tekniska kunskapen som krävs för att vattenfiltreringen ska nå en optimal effekt där känsliga instrument och mekaniska tätningar skyddas effektivt. Filtrering av råvatten minimerar kemikalieanvändningen och leder till lägre kostnader.

Har du några frågor om våra vattenfilter, vänligen kontakta oss – vi hjälper dig.