Verkstad

Verkstad

Verkstad

FILTRERINGSLÖSNINGAR FÖR VERKSTADSINDUSTRIN

NÄR VERKSTADSINDUSTRINS SKÄR- OCH TVÄTTVÄTSKOR SKA RENAS

Vi har metoder för att rena och separera skärvätskor samt emulsioner och kan leverera helautomatiska system för stora eller små flöden. Vidare kan vi också, i stor utsträckning, hjälpa dig med att reducera kostnaderna för deponi samtidigt som förbättrar din arbetsmiljö. Genom våra metoder minskar du behovet av tillsatser. Vi har de senaste lösningarna inom industrifilter för verkstadsindustri för att garantera rena skär- och tvättvätskor.

ÖKA LÖNSAMHETEN MED FILTRERAT RÅVATTEN OCH KYLVATTEN

Rent vatten med hjälp av industrifilter för verkstadsindustri är en viktig process för att säkerställa lönsamheten. Vi har lösningar på filtersystem till verkstäder där vår kunskap och teknologi säkerställer vattenkvaliteten hela vägen. Vi vet hur du skyddar dina mekaniska tätningar och dysor samt känsliga instrument. För att möta de framtida behoven inom filtrering ser vi till att ständigt utvecklas med innovativ teknik inom området.

VERKSTADSINDUSTRINS HYDRAUL- OCH SMÖRJSYSTEM 

Inom verkstadsindustrin säkerställer vi drift av hydraul- och smörjsystem. Vi garanterar renhet i driften även under tuffa förhållanden. Våra filtersystem för verkstäder kan vara allt från inline-filtrering till mindre offline-system. Colly levererar ökad tillgänglighet med den modernaste och miljövänligaste designen. 

MINSKA DINA UNDERHÅLLSKOSTNADER MED VÅRA FILTERSYSTEM

Med Collys filtreringslösningar för verkstäder skapar du bättre arbetsmiljö, förenklar ditt underhåll och ökar livslängden på dina filterapplikationer. Genom att använda våra instrument för övervakning slipper du dyra och oväntade haverier. Vår senaste filterserie garanterar en bättre arbetsmiljö med en lättare hantering av filter som underlättar underhållsarbetet. Alla blir vinnare med rätt anpassade filtreringslösningar för verkstäder – inte minst miljön.