OEM

OEM

OEM

FILTRERINGSLÖSNINGAR FÖR TILLVERKANDE INDUSTRI (OEM)

TEKNISK KOMPETENS INOM FILTRERINGSLÖSNINGAR

Colly erbjuder filterlösningar för tillverkande industri (OEM) och vi delar gärna med oss av vår långa erfarenhet och höga tekniska kompetens. Vi vill komma in tidigt i din process och placera vår lösning där den gör mest nytta. På detta sätt kan vi vara med och bygga framgång från början. Vi tillhandahåller högklassiga filtreringslösningar med fokus på helheten. Med hjälp av våra tekniska hjälpmedel som dimensioneringsprogram och CAD-ritningar får du tillgång till den senaste tekniken inom industrifilter.

GARANTERAD RENHET I DRIFT

Genom att använda Collys produkter inom filterlösningar för tillverkande industri (OEM), kan vi erbjuda den absolut senaste tekniken som leder till att du får en konkurrenskraftig lösning. Du kommer att möta dina kunders krav på driftsäkerhet och garanterad renhet i drift. Genom vårt koncept kan du med våra instrument övervaka och följa renheten samt vattenhalten i systemen.

EFFEKTIVA FILTER GER MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

Vårt koncept gör att du kan designa systemen med låga tryckfall och små förluster. Med våra industrifilter får du en konkurrensfördel där du kan erbjuda en lösning som kräver mindre energiförbrukning, vilket bidrar till att du kan hjälpa dina kunder att minska sina CO2-utsläpp. 

FILTERLÖSNINGAR SOM GER FÖRUTSÄTTNINGAR TILL FÖRSTKLASSIGA PRODUKTER

Du skapar högre produktivitet och lägre underhållskostnader för dina kunder när du väljer vårt koncept. Genom att välja våra produkter kan du erbjuda en teknisk lösning som förenklar underhållet av dina system ute hos kund. Du kan erbjuda sänkta drift- och underhållskostnader till dina kunder vilket leder till att du ökar din konkurrenskraft.