DFT Classic Filterpatroner

DFT Classic Filterpatroner

Pålitliga, konsekventa DFT Classic Filterpatroner är lämplig för en mängd olika vätske- och gasfiltreringsapplikationer. Den graderade porstrukturen ger en effektiv borttagning i ett brett spektrum av partikelstorlekar. Det här är en kostnadseffektiv lösning, med lång livslängd och bred kemisk kompatibilitet, med hög filtreringsprestanda från varje patron. Filterpatronerna passar i de flesta standardiserade filterhus och är tillverkad enligt ISO 9001-kvalitetssystem.

• Utmärkt för vätske- och gasfiltreringsapplikationer
• Kostnadseffektiv
• Passar de flesta standardhus

 

DFT Classic Filterpatron är lämplig för tillämpningar inom:

Kemikalier: Polering av kemiska lösningar, bulkindustrikemikalier, lösningsmedel, syror, baser och process- och kylvatten.

Fotografiska: Fotoemulsioner, kemikalier, tvätt- och sköljvatten.

Magnetiska beläggningar: Ljud-, video- och datorband, disketter, hårddiskar, lösningsmedel.

Oljeproduktion: Kompletteringsvätskor, vattenflöden.

Luft och gas: Tryckluft, instrumentluft, de flesta gaser inklusive kväve, väte, helium, freon, frätande gaser.

Samt: Lösningar inom gruvdrift, avfall från brunn, färg, bläck, smörjoljor, elektropoleringslösningar, pläteringslösningar, pigment och färgämnen, rengöringsvätskor och lim.

Om du har några frågor om DFT Classic Filterpatron, får du gärna ställa dem till oss.

Har du frågor på produkten?

Ställ din fråga i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort med ett svar.