Aquasep Coalescer

Aquasep Coalescer

Inneslutet vatten i flytande kolväten och kemikalier kan skapa stora problem. Det gäller särskilt för bränslen som innehåller höga koncentrationer av ytaktiva ämnen, som till exempel kan hittas i kolväten och kemikalier. Ytaktiva ämnen gör det svårt att kunna avlägsna vatten för konventionella vätskor eller vätskekolblandare och annan vattenavskiljningsutrustning. Samma problem kan även uppstå när man försöker separera olja från vatten. Närvaron av ytaktiva ämnen leder också till desarmering av coalescer.

Palls AquaSep Coalescer separerar effektivt vatten från en kolväteström utan att desarmering.

Fördelar med Pall AquaSep Coalescer

• Separerar effektivt vatten från en kolväteström
• Kostnadseffektiv och förlänger applikationens livslängd
• Unik design med liten monteringsstorlek
• Klarar höga flödeshastigheter

 

Högpresterande & kostnadseffektivt med unik design

Detta filter ger kontinuerligt effektiv vätskeseparation och borttagning av partiklar, som ger en förbättrad vätskekvalitet och värde. Filtrets effektivitet minskar avsevärt riskfaktorer i anläggningen och därmed upparbetnings- och transportkostnader. Palls AquaSep Coalescers långa livslängd och överlägsna vätskeseparationseffektivitet ger en låg totalkostnad och enheterna en betydligt längre livslängd än med mer konventionella metoder. Filtrets specialutvecklade design resulterar i en mindre monteringsstorlek och den högpresterande stapeldesignen främjar en jämn flödesfördelning, som tillåter höga flödeshastigheter.

Flerstegssystem med effektiv vätskeseparering

Pall AquaSep Coalescer är ett flerstegssystem. Den avlägsnar först partikelformigt material, smälter det sedan samman och separerar den dispergerande fasvätskan från den kontinuerliga fasvätskan. För att avlägsna vatten från kolväten, tar filtret bort överflödigt vatten till en nivå under 15 ppmv, under ett brett intervall av olika förhållanden. Likaså för att ta bort fri olja från vatten i horisontell konfiguration.

Vill du veta mer? Läs då gärna produktbladet för ytterligare information, eller kontakta oss!

 

Har du frågor på produkten?

Ställ din fråga i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort med ett svar.