Sågverk

Sågverk

Sågverk

FILTERLÖSNINGAR FÖR SÅGVERK OCH TRÄINDUSTRI

FILTER OCH FILTERAPPLIKATIONER FÖR SÅGVERK OCH TRÄINDUSTRI

Med över 50 år i filterbranschen, är Colly den naturliga partnern i arbetet med att kontrollera och verifiera renheten i era system. Vi erbjuder marknadsledande, kostnadseffektiva och miljövänliga filtersystem för sågverk och träindustrin.

VI ÖVERVAKAR OCH SÄKRAR DINA PROCESSER

Colly erbjuder analyser, service, installation och mätningar på system för att kontrollera och verifiera renheten i ditt system.  Genom Colly Academy filterskola får du möjlighet att fördjupa och bredda dina kunskaper inom filtrering. Vi arbetar ständigt med att rekommendera och föreslå förbättringar för ett renare system och längre livslängd.

MILJÖVÄNLIGARE FILTER GER LÄGRE KOSTNADER

Med Collys filterlösningar för sågverk får du en bättre miljö, renare drift, ökad tillgänglighet och längre livslängd på dina maskiner. Våra miljöfilter ger lägre tryckfall och mindre CO2 utsläpp. Dessutom innehåller filtret enbart brännbara material vilket ger mindre avfall och mindre miljöpåverkan.

FILTER FÖR MINSKADE UNDERHÅLLSKOSTNADER

När du byter till Colly och vårt filterkoncept för träindustri byter du till en bättre arbetsmiljö, förenklat underhåll och ökad hållbarhet. Våra filtersystem för sågverk och träindustri ger förbättrad belastningsergonomi utan tunga lyft och utan onödigt oljespill. Detta är bra för både människa, miljön och lönsamheten. 

RENT, FILTRERAT VATTEN GER ÖKAD LÖNSAMHET

Med vår kunskap och teknologi säkerställer du vattenkvalitén på ert råvatten och skyddar dina mekaniska tätningar, dysor eller värmeväxlare. Colly står för innovativ teknik som dessutom hela tiden utvecklas för att möta dina framtida behov. Vi arbetar för att ditt företag ska ligga i framkant och klara miljökraven utan onödiga missöden.