Phasesep Coalescer Filterelement

Phasesep Coalescer Filterelement

 

Typiska applikationer för PhaseSep Coalescers:

• Borttagning av överförd kaustik från raffinaderibränslen
nedströms i kaustiska behandlingsprocesser

• Separation av olja från vatten

• Avlägsnande av vatten och kaustik från aktiva analysator-provtagningssystem

• Separation av vatten från väteperoxidbearbetningslösningar

• Separation av väteperoxidarbetslösningar från väteperoxid

• Avlägsnande av överförd amin från kolväte nedströms från en vätska / flytande aminkontaktor

• Borttagning av olja från ammoniak

• Separation av pyrolysgas från kylvatten i etenplanter

Har du några frågor om PhaseSep Coalescer? Ställ dem till oss!

Att inte kunna separera vätska/vätskeemulsioner på ett effektivt sätt kan bli en kostsam historia i olje-, gas- och kemikalieindustrier. Vätskekontaminering kan orsaka en icke önskvärd slutprodukt, en snabb inaktivering av katalysatorer nedströms, korrosion av lagringsanläggningar nedströms och ökade kostnader för rening av avloppet. Att separera vätskedispersioner kan vara svårt på grund av de fysiska egenskaperna i de båda vätskornas faser. Specifik vikt, viskositet och gränsytespänning för de två vätskefaserna är viktiga parametrar för att avgöra hur lätt två vätskor kan separeras.

PhaseSep Coalescers lämplig för alla vätskeseparationsapplikationer

Konventionella koalesatorer, sammanväxningsfilter, börjar förlora sin effektivitet när IFT kommer under 20 dyne/cm. Dessutom är en effektiv separering en funktion av kompatibiliteten hos vätskorna med koalesator-mediet. Ett bra koalysatorssmedium är inte nödvändigtvis kompatibelt med vätskorna och ett kompatibelt medium är inte nödvändigtvis ett bra sammansättningsmedium.

Palls PhaseSep Coalescer finns i flera typer av högeffektiva koalesatorssmedium som säkerställer att en koalysator från Pall kan specificeras för praktiskt taget alla vätske- och vätskeseparationsapplikationer i olje-, gas- och kemiska industrier.

PhaseSep Coalescer är ett flerstegssystem som börjar med filtrering för att avlägsna partiklar i steg ett, följt av antingen en enstegs- eller tvåstegssamväxlare för att separera de två vätskefaserna, PhaseSep Coalescer tar bort flytande föroreningar upp till en nivå av 15 ppmv och under ett brett spektrum av förhållanden.

Pall rekommenderar att du använder Pall Ultipleat High Flow filter med Ultipor GF-medium (P10 | im = 5000) eller Pallfilter med Epocel®-medium (P10 | im = 5000) som ett förfilter, för att förlänga livslängden på PhaseSep coalescer.

Har du frågor på produkten?

Ställ din fråga i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort med ett svar.