Epocel

Epocel

Med sitt höga flödestryck ger MCC1401-filtret reproducerbara injektionsvätskor av hög kvalitet för er vattenströmning och en förbättrad oljeåtervinningsdrift. Epocel filterpatron minskar era bildningsskador, upprätthåller en stabil injektionsprofil och ökar effektiviteten som sänker driftkostnaderna, tack vare dess låga frekventa omarbetningar.

Varför Epocel filterpatron?

• Avlägsnar över 99,98 % av alla fasta och solida aerosoler
• Minskar driftkostnaderna
• Lång livslängd
• Högt flödestryck

Tillämpningar för vätskefiltrering med Epocel

Lösningsmedel, syror, kemikalier, kolväten, vatten och andra vätskor som används i raffinaderiet och kemisk och petrokemisk bearbetning, bär samtliga skadliga partiklar som måste rensas bort. MCC1401-patroner ger den filtrering som krävs för att rengöra dessa vätskor på bästa sätt. Deras långa livslängd, stora filtreringsområde och höga smutskapacitet har visat sig vara den mest fördelaktiga lösningen för denna typ av filtrering. De finare kvaliteterna av MCC1401-patronerna för användning i gassystem, kommer att avlägsna över 99,98 % av alla fasta, solida aerosoler i en gasström.

MCC1401-filterpatron finns som två grundläggande typer av media; Epocel, som är ett hartsimpregnerat cellulosa och Ultipor en hartsbunden glasfiber. Dessa absolutklassade och specialkonstruerade medier finns tillgängliga i olika kvaliteter, med goda borttagningseffekter och lång livslängd. De kan ge upp till 54 kvadratmeter effektiv filtreringsyta.

MCC1401-patroner är av veckad design, som stöds av en stålkärna och har ett skyddande ytterlager av stålkapslar, vilket ger en god tätning via en intern O-ring.

Effektiv filterpatron som minskar böjning och förskjutning

Epocel filterpatron från Pall innefattas av ett hartsimpregnerat cellulosamedium. Genom att använda hartsimpregneringsmetoden, låses cellulosafibrerna på plats och förhindrar både böjning och förskjutning, vilket i vanliga fall kan ändra strömningskanalens storlek och minska effektiviteten för borttagningen. Epocelfiltret är kompatibelt med många vätskor, inklusive färskt och producerat vatten, syror, lösningsmedel, saltlösningar, kolväten och alkoholer, för att nämna några. Epocel-patronerna finns i olika kvaliteter, från 10 mikron till 50 mikrometer.

Har du frågor på produkten?

Ställ din fråga i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort med ett svar.