Miljöförbättring

Ett samarbete med oss på Colly gör att du som kund i en högre utsträckning kan möta era kunders och ditt företags miljökrav, få en bättre arbetsmiljö och samtidigt minska kostnader för destruktion. Vi har färdiga mallar för att beräkna hur ni kan minska er miljöpåverkan avseende bland annat energiförbrukning och minskad farligt avfall samtidigt som ni minskar era CO2 utsläpp.

Vi på Colly ser till att du som kund hos oss kan:

1. MÖTA ERA MILJÖKRAV

Kvalitén på våra produkter gör att ni får en längre livslängd på ingående komponenter samtidigt som ni kan minska era utsläpp vilket sänker kostnader för både vatten och olja. Att klara miljökraven är inte endast gynnsamt för vår planet – du får även en konkurrensfördel samt att din lönsamhet ökar. Genom att vi på Colly Filtreringsteknik alltid ser till att hålla oss i framkant med de senaste lösningarna så kan vi garantera de miljövänligaste produkterna.

2. MINSKA ERA KOSTNADER

De produkter vi erbjuder underlättar hanteringen av miljöfarligt avfall, ger renare system och sänker destruktionskostnader genom avfallsminimering. Det blir enklare för dig att möta företagets miljökrav samtidigt som dina destruktionskostnader minskar. Du får en effektivare hantering av miljöfarligt avfall och energiförbrukningen kommer att minska avsevärt, vilket innebär ett lägre utsläpp av CO2.

3. FÅ EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ

När ni använder er av våra produkter får ni filter som håller längre, är enklare att hantera och som reducerar oljespill och antal haverier. Arbetsmiljön förbättras eftersom det blir minskad arbetsbelastning för personal som hanterar filter med upp till flera ton mindre att lyfta per år samtidigt ökar tillgängligheten. Genom att använda vårt egna laboratorium samt våra mätinstrument för övervakning så kan dyra driftstörningar förhindras.