OEM Mobil

OEM Mobil

OEM Mobil

FILTRERINGSLÖSNINGAR FÖR FORDON (MOBIL OEM)

TEKNISK KOMPETENS INOM FILTRERINGSLÖSNINGAR

Colly har lång erfarenhet tillsammans med en hög teknisk kompetens och erbjuder filterlösningar för fordonsindustri. Genom att komma in tidigt i din process kan vi placera vår lösning där den ger bäst resultat. Vi vill vara med och bygga framgång från början. Colly tillhandahåller högklassiga filtreringslösningar med fokus på helheten. Med hjälp av våra tekniska hjälpmedel som dimensioneringsprogram och CAD-ritningar får du tillgång till den senaste tekniken för att uppnå maximal renhet i drift.

GARANTERAD RENHET I DRIFT

Genom att använda Collys filterlösningar för industrifordon kan vi erbjuda den absolut senaste tekniken som leder till en konkurrenskraftig lösning. Du kommer att möta dina kunders krav på driftsäkerhet och garanterad renhet i drift. Genom vårt koncept kan du med våra instrument övervaka och följa renheten och vattenhalten i systemen, detta leder till lägre kostnader för garantiåtaganden.

SÄKRA DIN EFTERMARKNAD AV FILTER

Vi har ett koncept av filtersystem för industrifordon som hjälper dig att säkra din eftermarknad för reservdelar i flera steg där vi bland annat erbjuder ”branding” av produkterna som säkrar dina återköp. Vi kan även erbjuda en logistiklösning för filterförsörjning och oljeprover. Utöver detta har vi även utbildningsmaterial för din organisation och dina kunder. 

FILTRERINGSLÖSNINGAR FÖR MÅNGA OLIKA APPLIKATIONER

Vi har kompetens inom många applikationsområden som hydraulik- och transmissionsfiltrering, bränslefiltrering och luftfiltrering. Colly kan designa helt nya lösningar för att det ska passa optimalt i befintliga och nya konstruktioner.