Vanliga frågor

Vilka är era betalningsvillkor?

 
LIKVID

Betalningen ska vara oss tillhanda senast på förfallodagen.

DRÖJSMÅLSRÄNTA

Dröjsmålsränta debiteras med 2 % per månad.

KRAVAVGIFT

Vid utskick av påminnelse tas en kravavgift ut på efterföljande räntefaktura med 50 kronor. 

LEVERANS & FRAKTVILLKOR

Enligt NL09 samt INCOTERMS 2010

PRISER

Alla priser är exklusive mervärdesskatt. Orderdagens priser och rabatter gäller.

INTYG

Underleverantörsintyg tillhandahålles kostnadsfritt medan debitering kan förekomma för andra typer av intyg och certifikat.

EMBALLAGE

Våra priser gäller exklusive emballage.

ANNULLERING

Annullering av order kan endast ske efter överenskommelse och för standardartiklar.
Till detta kommer kostnader för utfört arbete och inköp som vi ej kan annullera.

RETURER

Av oss i förväg godkänd retur krediteras högst 80 % av debiterat pris. Endast obrutna originalförpackningar accepteras.

Kontakta oss och begär registrering av aviserad retur samt instruktion om frakt och märkning av godset.

ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

Varorna förblir Colly Filtreringsteknik AB egendom tills full betalning erhållits.