Uthyrning av filterlösningar

Ibland kan oturen vara framme och ett behov uppstår att tillfälligt rena ditt system från inträngning av partiklar samt vatten. Det kan även komma tillfällen då en extra insats för att rena ditt system från ovanstående kan behövas för att säkerställa problemfri drift.

Colly erbjuder möjligheten att hyra filterutrustning tillfälligt för att komma tillrätta med de problem ditt system råkar ut för. Vi har tre olika mobila vakuumaggregat och en filterkärra att hyra ut.

För information om tillgänglighet och hyreskostnad kontakta din representant eller oss på kundservice.

HNP006 VAKUUMAGGREGAT

HNP006 är ett mobilt vakuumaggregat för rengöring av hydraul- och smörjsystem. Aggregatet tar bort allt fritt vatten och upp till 80 % av det bundna vattnet i oljan samtidigt som alla fria gaser och 80% av de lösta gaserna tas bort. Kapacitet 4.5 l/min och lämpligt mot system med tankvolym upp till 4 m3.

HNP021 VAKUUMAGGREGAT

HNP021 är ett mobilt aggregat för att ta bort bundet och fritt vatten från olja. Aggregatet tar bort allt fritt vatten och upp till 80% av det bundna vattnet i oljan. Det tar även bort alla fria gaser och upp till 80% av de lösta gaserna i oljan. Kapaciteten är 20 l/min och är lämpligt för system med en tankvolym upp till 3-8 m3.

HNP075 Mobilt vakuumaggregat

HNP075 är ett mobilt vakuumaggregat för rengöring av hydraul- och smörjsystem. Aggregatet tar bort allt fritt vatten och upp till 90 % av det bundna vattnet i oljan. Dessutom tar aggregatet bort alla fria gaser och upp till 80 % av de lösta gaserna i olja. Kapacitet 71 l/min och lämpligt mot system med tankvolym på 7 m3 och större.

FKMF80C FREKVENSSTYRD FILTERKÄRRA

FKMF80C är en mobil filterkrets för stödfiltrering och rengöring av hydraul- och smörjaggregat. Enheten kan med fördel även användas vid såväl påfyllning som tömning av system.

Kapacitet: frekvensstyrd 80 l/min, 380V (3-fas).

COF Filterkärra

COF är en liten och kompakt mobil filterkrets som får plats i de allra minsta utrymmen. Enheten används för stödfiltrering och renkörning av hydrauliska anläggningar, växellådor och smörjsystem.