FILTER FÖR BRANSCHER INOM INDUSTRIN

Colly Filtreringsteknik erbjuder dig innovativa och kostnadseffektiva helhetslösningar. Hos oss köper du inte filter i första hand, du köper en konkurrenskraftig helhetslösning där filtret ingår som en komponent av många. Vi kallar metoden ”ett effektivt filter” - ett omtalat koncept som leder till ökad lönsamhet och en bättre konkurrenskraft för din verksamhet inom industrin. Inte nog med att din miljöpåverkan minskas i flera led – vi hjälper dig också att få produktiviteten att öka samtidigt som du får mindre miljöutgifter. Utöver detta förbättras arbetsmiljön för de anställda eftersom det blir mindre belastning vid hantering av filter. Med vårt egna laboratorium kan vi övervaka processerna via en webbportal och på så sätt i god tid förhindra eventuella kostsamma olyckor samt avvärja driftstopp.

HELHETSLÖSNINGAR FÖR FILTRERINGSSYSTEM INOM FLERA INDUSTRIBRANSCHER

Vi erbjuder seminarier och utbildningar för att du ska kunna effektivisera processer och därigenom öka lönsamheten. Colly Filtreringsteknik tar ett helhetsansvar för filterförsörjning, analys och lagerhållning inom de flesta industribranscher. Utöver detta så samarbetar vi med kunniga servicepartners som underhåller och installerar våra filterlösningar och aggregat. Allt detta tillsammans bidrar till en ökad livslängd på filterapplikationerna samt förenklar ditt underhåll.

MILJÖVÄNLIGA FILTER ÖKAR DIN LÖNSAMHET OAVSETT BRANSCH

Med våra filter för branscher inom industrin kan du lita på att ditt företag klarar miljökraven samtidigt som destruktionskostnaderna minskas. Avfallskostnaderna bli mindre och det kommer att vara en avsevärd reduktion på energiförbrukningen. Med rätt filter för industrin blir alla vinnare, miljön likväl verksamheten som du driver. Driftsäkerheten förbättras, vilket bidrar till högre produktivitet, lönsamhet och produktkvalitet. Ditt företag får en förbättrad marknadsposition och blir konkurrenskraftigt gentemot konkurrenterna.

Hittar du inte din bransch? Vi kan kanske hjälpa dig ändå!