Läkemedel

Läkemedel

Läkemedel

FILTRERINGSLÖSNINGAR FÖR LÄKEMEDELSINDUSTRI

EFFEKTIV FILTRERING GER TRYGGHET I PRODUKTTILLVERKNINGEN

Från forskning/utveckling till produktion tillämpar sig läkemedelsindustrin av de högsta kvalitetsstandarderna. Detta ställer extra krav på filtreringsprocesserna under produkttillverkningen. Processer kan ofta kräva filtrering av aggressiva vätskor som kräver betydande expertis för att säkerställa att en säker produkt tillverkas med en säker process.

FILTRERING FÖR LÄKEMEDELSPRODUKTION UTAN MISSÖDEN

Varje applikation har sina egna utmaningar när det kommer till att utveckla och tillverka produkter på ett säkert, snabbt och ekonomiskt sätt. Våra filterlösningar för läkemedelsindustrin garanterar att du får en säker verksamhet utan missöden, där produktionen kan hålla en hög nivå samtidigt som bland annat arbetsmiljön blir bättre. Med våra filter för läkemedelsproduktion, får du konkurrensfördelar samtidigt som du får en ökad lönsamhet. Det är alltså inte endast miljön som vinner på detta, utan även din verksamhet.

VATTENFILTRERING FÖR LÄKEMEDELSTILLVERKNING

Vid tillverkning av läkemedel fordras den högsta standarden på kvalitet och för att nå detta krävs en säker vattenfiltrering, där vattnet blir fritt från bland annat bakterier. Vi kan erbjuda detta och ser också alltid till att ständigt utvecklas för att möta dina framtida behov. Gasfiltrering för läkemedelstillverkning är också en viktig funktion där det krävs att gasen blir steril.

FILTRERINGSLÖSNINGAR FÖR ALLA APPLIKATIONER INOM

 • Produktion av produkt
 • Buffertberedning
 • Cellodlingar
 • Framställning av API och pulverblandning av kombinerade substanser
 • Filtrering i förpackningsmaskiner
 • Skydda produkten mot yttre förorening i autoklaven
 • Förfiltrering för avlägsnande av fasta föroreningar (oupplöst pulver/partiklar) som kan påverka produktens kvalité.
 • Reduktion av partiklar eller bakterier som når det slutliga steriliserande filtreringssteget
 • Steril tankventilation
 • Sterilfiltrering av slutprodukt
 • Sterilfiltrering för WFI
 • Ångfiltrering för partikelavlägsnande (sterilisering av processutrustning)
 • Steril filtrering av luft/gas