KVALITETSSÄKRING

Vi jobbar aktivt med att förbättra våra processer för att kunna möta våra kunders krav på hög kvalitet och för att minimera vår påverkan på miljön. Som ett led i detta är vi sedan 1996 certifierade enligt ISO 9001:2015 och sedan 2002 enligt ISO 14001:2015. 

 

ISO 14001:2015

Vi har varit certifierade enligt ISO 14001 sedan 2002-06-04 som gäller vår verksamhet avseende import, försäljning och distribution av industrikomponenter.

ISO 9001:2015

Vi har varit certifierade enligt ISO 9001 sedan 1996-11-18 som gäller vår verksamhet avseende import, försäljning och distribution av industrikomponenter samt laboratorieverksamhet för utprovning och verifiering av produkters funktion och lämplighet.

Våra kvalitetssäkrade produkter kan levereras direkt in i monteringslinjen utan föregående ankomstkontroll. Kvalitetssystemet innehåller också mycket långtgående datasäkerhet för avbrottsskydd vid t. ex. "on time" leveranser av kvalitetssäkrade produkter.