Kraftproduktion

Kraftproduktion

Kraft

FILTRERINGSLÖSNINGAR FÖR KRAFTINDUSTRIN

FILTRERING FÖR KRAFTINDUSTRINS HYDRAUL- OCH SMÖRJSYSTEM

Inom kraftindustrin handlar det mesta om hydraul- och smörjsystem. Kärnan är turbinerna som skall snurra klanderfritt, men även intagsluckor och tryckstegringspumpar kräver kontinuerlig kontroll vad gäller renhet i driften. Genom vår kunskap och våra förstklassiga produkter kan vi säkerställa driften och tillgängligheten på din utrustning.

REN FILTRERAD OLJA I TRANSFORMATORER

Ren olja är en garanti för säker och effektiv elleverans. Colly har gedigen kompetens på området och kan alltid erbjuda den modernaste och miljövänligaste lösningen. Vi ligger i framkant när det gäller att säkra drift och att skapa trygghet i alla dina processer.

FILTRERA BORT VATTEN UR OLJA

Med vår teknik inom filtersystem kan du hålla oljan i turbiner och transformatorer ”torra” vilket leder till ökad driftsäkerhet och färre haverier. Genom filtrering för industri säkerställer du din produktion och lönsamhet.

VAD KAN VARA MER BRANSCHNÄRA ÄN RENT VATTEN

Vi har kunskap och teknologi inom filterlösningar för kraftindustri där vi kan säkerställa vattenkvalitet av råvatten och hur du skyddar dina mekaniska tätningar och känsliga instrument. Vi har utrustning för att rena vatten i reaktorbassänger vilket leder till ökad produktivitet och lönsamhet. Alla blir vinnare med filtrering för industri – inte minst ekonomin och miljön.

KONDENSATFILTRERING

Vi är experter på industrifilter för kraftindustri där vi erbjuder olika system och lösningar, från enkla patronfilter till kompletta backspolningsbara lösningar för rening av kondensat. Genom våra filterlösningar för kraftindustri ökar din produktivitet och lönsamhet. Vi säkerställer driften av dina system.  

MILJÖVÄNLIGARE FILTER GER LÄGRE KOSTNADER

Collys miljövänliga industrifilter för kraftindustri garanterar att du får minskade avfallskostnader. Energiförbrukningen kommer även minskas betydligt, vilket leder till lägre C02-utsläpp. Tack vare den förbättrade filterhanteringen av filtersystem blir din arbetsmiljö bättre – den minskar tunga lyft vid filterbyte.