Skärvätskor

Skärvätskor

Skärvätskor

FILTER FÖR SKÄRVÄTSKOR

SKÄRVÄTSKEFILTER

Vi kan sänka dina kostnader för skärvätskor och verktygsslitage. Våra produkter tar bort läckolja och förlänger livslängden på din skärvätska med hjälp av skärvätskefilter. Vi minskar din miljöpåverkan och sänker dina avfallskostnader. Colly Filtreringsteknik har skärvätskefilter och lösningar för den enskilda maskinen samt till kompletta system för hela fabriken. Lång livslängd på skärvätska förbättrar produktiviteten och underlättar driften avsevärt.

EFFEKTIV RENING AV SKÄRVÄTSKOR

Colly erbjuder ett stort utbud av skärvätskefilter såsom exempelvis filterhus/filterpatroner som reducerar avfallskostnaden, minskar tid för filterbyte och minskar belastningen för dina medarbetare. När du väljer filter för skärvätskor från Colly Filtreringsteknik garanteras rena skärvätskor som har lång livslängd – allt för att du ska ha optimal drift på verksamheten och en bra arbetsmiljö. För att separera och rena skärvätskor och emulsioner så har vi effektiva metoder. Colly erbjuder leverans av helautomatiska system eller för enskilda applikationer. Med rätt skärvätskefilter reduceras dina kostnader för deponi samtidigt som arbetsmiljön förbättras.

FILTRERING AV SKÄRVÄTSKOR FÖR LÄNGRE LIVSLÄNGD, SÄNKTA KOSTNADER OCH MINDRE MILJÖPÅVERKAN

Med filter för skärvätskor från Colly Filtreringsteknik garanteras avfallskostnaderna att sänkas avsevärt samtidigt som din energiförbrukning och därigenom även CO2-utsläpp minskas – ett miljövänligt filter som alla tjänar på. Med rätt skärvätskefilter får man rena skärvätskor vilket är viktigt för att inte organiska föroreningar skall uppstå samt även metallspånor, slitage i maskiner och pumpar. Partiklar som inte kunnat separeras och därmed finns kvar bildar en grogrund för bakterier. Förorenad skärvätska sliter på verktyg, axlar och pumpar.

Har du frågor om skärvätskefilter, välkommen att kontakta oss – vi sätter dina önskemål i centrum.