Papper & Massa

Papper & Massa

Papper & Massa

FILTRERINGSLÖSNINGAR FÖR PAPPERS- OCH MASSAINDUSTRIN

SÄKRA OCH ÖVERVAKA DINA PROCESSER GENOM GOD FILTERHANTERING

Colly erbjuder analys, service och installation av filter samt kunskapsöverföring, främst genom vår filterskola där vi ger råd gällande renhetstänkande. Genom att ta del av din process inom massaindustrin, kan vi kontinuerligt rekommendera nya filterlösningar och uppdateringar för att nå det bästa resultatet. Vi erbjuder innovativa filter och gedigna lösningar för rena system inom pappersindustri.

FILTRERING FÖR HYDRAUL- OCH SMÖRJSYSTEM

Colly är stolta över att kunna erbjuda problemfri drift, vilket är ett av våra starka konkurrensmedel. Med våra industrifilter för papperstillverkning garanterar vi ren drift i hydraul- och smörjsystem, miljövänlig design, lång livslängd och ökad tillgänglighet på kundens utrustning.

MINSKADE UNDERHÅLLSKOSTNADER MED COLLYS FILTERKONCEPT

Det finns många fördelar med att välja Collys filterlösningar för pappersindustri. Underhållet blir enklare att sköta och utföra, livslängden ökar på ingående komponenter och arbetsmiljön förbättras då tunga lyft minimeras. Sammantaget stärks ekonomin vilket ökar lönsamheten på din verksamhet inom pappers- & massaindustrin.

RENT, FILTRERAT VATTEN GER ÖKAD LÖNSAMHET

Vattenkvalitén för råvatten säkerställs genom vår teknologi och kunskap, där vi är experter på hur dina mekaniska tätningar, känsliga instrument och dysor skyddas bäst. Colly använder innovativ teknik och ser alltid till att utvecklas inom området för att möta de behov du står inför i framtiden. Alla blir vinnare med Collys vattenfilter inom papperstillverkning – särskilt din ekonomi och miljön.

MILJÖVÄNLIGARE FILTER GER LÄGRE KOSTNADER

Dina avfallskostnader kommer garanterat att sänkas när du börjar använda våra miljövänliga filter. C02-utsläppet kommer att minskas eftersom energiförbrukningen minskar. Arbetsmiljön förbättras genom lättare hantering av filterpatroner och filter-bowlar vid service.

Se vår film om hur vi arbetar inom pappers- & massaindustrin.