Sprit

Sprit

Sprit

FILTER FÖR SPRITDESTILLERING

SPRITFILTER FÖR ALLA TYPER AV SPRITPRODUKTION

Allt från ”chill haze”-filtrering av mörk sprit till slutfiltrering av lågalkoholhaltiga drycker, kan Collys teknologi och expertis hjälpa dig att minska kostnaderna, förbättra avkastningen och bibehålla fullständig kontroll på processen. Våra spritfilter säkerställer att din produkt håller önskad kvalitet och smak.

Inom livsmedelsindustrin är det enormt viktigt att följa de krav som finns för att ha en säker produktion. Minsta lilla misstag kan resultera i dåligt rykte och det kan ta lång tid för företaget att återhämta sig från sådana olyckor. Genom att använda filter för destillering säkerställer du att verksamheten lever upp till en hög standard – en investering som du tjänar på. Samtliga produkter klarar de senaste lagkraven och är godkända av livsmedelsbranschen samt tillverkade för att leva upp till de hårdaste av gränsvärden.

VÅR EXPERTIS INOM SPRITFILTRERING ÖKAR KVALITETEN OCH SÄNKER KOSTNADEN I DITT DESTILLERI

Vi erbjuder ett stort utbud av filter för spritproduktion som exempelvis filterhus som är hållbara, användarvänliga samt garanterar en säker produkt.

Oavsett vilket spritfilter du väljer stämmer de överens med de krav som finns för att du ska få en säker spritproduktion. Kanske är det en filterpåse du söker efter – i sådana fall hjälper vi dig att hitta ett passande påsfilterhus som anpassad för din applikation. Filterpåsarna finns tillgängliga i flera olika storlekar, material och filtreringsgrader. Med rätt filter för destillering får du en sprit som lever upp till livsmedelsbranschens krav.

Har du frågor om filter för spritproduktion, välkommen att kontakta oss – vi hjälper dig.