Mejeri

Mejeri

Mejeri

FILTER FÖR MEJERIPRODUKTER

FILTER FÖR ALLA TYPER AV MEJERIAPPLIKATIONER

Det är särskilt viktigt att använda rätt filtrering av mejeriprodukter, likväl som med andra produkter inom livsmedels- och dryckesbranschen. Tillverkare av ost, mjölk och övriga mejeriprodukter kan lita på att Colly Filtreringsteknik har den rätta kunskapen och kapaciteten att möta dagens och framtidens krav.

Vi kan erbjuda mejerifilter som passar alla sorters applikationer. Dessa filter säkerställer att din produkt uppnår önskad kvalitet. Vi har bland annat EC-certifierade och kvalitetskontrollerade filterhus, som möter era hygienkrav och är användarvänliga. Andra produkter som vi erbjuder är filterelement som möter specifikationen. Vi har även ett stort sortiment av filterpåsar i olika material, storlekar och filtreringsgrader. Colly Filtreringsteknik hjälper dig att ta fram en filterpåse med tillhörande påsfilterhus som passar just din applikation.

PROTEINSEPARATION I MEJERIPRODUKTER MED VÅRA FILTERLÖSNINGAR 

Våra mejerifilter sträcker sig från enkla filterelement upp till svåra proteinseparationer. Vid tillverkningsprocessen inom livs- och dryckesindustrin krävs det att man har en säker produktion. Ett enda felsteg kan leda till dåligt rykte och det kan vara svårt att återfå kundernas förtroende. Att använda ett mejerifilter som ger en säker produkt är därför en viktig investering. Våra filter hanterar de strängaste gränsvärdena och är godkända att användas av livsmedelsbranschen.

Både CO2-utsläpp och energiförbrukning sänks med våra mejerifilter, vilket gör att du får en miljövänligare verksamhet samtidigt som det blir mindre avfallskostnader. En försäkran för avkastning är just en säker produktion och med hjälp av vårt labb har vi möjlighet att övervaka detta – allt för att garantera dig optimal mejeriproduktion där man i tid ser om något börjar gå fel. Med våra mejerifilter blir underhållsarbetet enklare samtidigt som samtliga filter får lång livslängd.

Har du frågor om filtrering av mejeriprodukter, välkommen att kontakta oss – vi hjälper dig och sätter dina önskemål i centrum.