Plast

Plast

Plast

FILTRERINGSLÖSNINGAR FÖR PLASTINDUSTRI

RENT VATTEN VID PLASTTILLVERKNING ÄR EN GARANTI FÖR ÖKAD LÖNSAMHET

Rent vatten är en viktig del i processen för att säkerställa lönsamheten. Vi har filterlösningar inom plastindustri för ditt råvatten och kylvatten där vår kunskap och teknologi säkerställer vattenkvalitén hela vägen. Colly vet hur du skyddar dina mekaniska tätningar och dysor samt känsliga instrument. Vi står för innovativ teknik som hela tiden utvecklas för att möta dina framtida behov. Genom samarbete med Colly har du möjlighet att övervaka och därmed säkra dina processer. 

FILTRERING FÖR HYDRAUL- OCH SMÖRJSYSTEM

Inom plastindustrin säkerställer vi drift på hydraul- och smörjsystem. Med våra filterlösningar för plastindustrin garanteras renhet i driften även under tuffa förhållanden. Vi har lösningar för fullflödesdrift samt separata filterkretsar för att rena dina system. Vi levererar ökad tillgänglighet med den modernaste och miljövänligaste designen.

TA REDA PÅ OLJANS KONDITION GENOM OLJEANALYSER

Det finns massor att vinna på att veta konditionen på hydrauloljan. Främst för att veta om oljan rent kemiskt är förbrukad så att man inte byter oljan på för korta eller för långa intervaller. Vi tittar vi även på partikelhalten i oljan vilket påverkar slitage på maskiner och komponenter, styrproblem, igensättning av kanaler och cylindrar som hänger sig. Allt sådan som kan medföra de stillestånd i produktion som i sin tur kan orsaka stora kostnader. Genom att använda Collys analyser får du ett snabbt svar på konditionen av din olja. Vi har ett stort antal analyspaket till vårt förfogande - allt för att tillmötesgå just dina behov.

EFFEKTIV FILTRERING MINSKAR UNDERHÅLLSKOSTNADER

Med Collys filter för plasttillverkning skapar du bättre arbetsmiljö, förenklar ditt underhåll och ökar livslängden på dina filterapplikationer. Genom att använda våra instrument för övervakning och vårt egna laboratorium slipper du dyra och oväntade haverier. Våra senaste filter för plasttillverkning garanterar bättre arbetsmiljö genom lättare hantering av filter och minskar tunga lyft vid filterbyte.