Dimensionering

Guide till rätt filter

Colly Filtreringsteknik har tagit fram ett hjälpmedel för att hjälpa dig dimensionera filterhus och filterelement för din applikation. Du skriver enkelt in dina data som gäller för just den applikation du behöver dimensionera. 

Faktorer du behöver för att dimensionera filterhus:

  • Flöde
  • Tryck
  • Vilken olja du använder (ISO VG)
  • Drifttemperatur
  • Önskad avskiljningsgrad

Verktyg

Du hittar våra dimensioneringsprogram här

Olja

Vatten