RCA222 Livslängdsindikator - video

Se vår nya illustrerande video av RCA222

Vår nya illustrerande video av RCA222 visar hur LED-belysningen fungerar vid de olika tryckfallen.