RCA222 - Palls nya livslängdsindikator

Det senaste inom övervakningskomponenter från Pall

Den senaste övervakningskomponenten från Pall inom RCA222-serien. En indikator som på ett smart sätt mäter differentiellt tryck och ger dig en automatiserad metod för att övervaka ditt filters livslängd. Indikatorn är nu till skillnad från sina föregångare utrustad med LED-belysning som lyser i olika färger beroende på uppmätt differentiellt tryck. Du ser på detta vis långt i förväg när det börjar bli dags att byta filterpatron.

Ger en automatisk kontroll av ditt vätskesystem

Palls nya RCA222-indikator ger dig en automatisk kontroll av ditt vätskesystem med visuella larm som syns tydligt på avstånd i form av olika färger från LED-belysningen. Indikatorn mäter oljetemperaturer och har en unik färg i belysningen för kallstarter. De gradvisa varningarna gör att du snabbt kan vidta åtgärder innan fel uppstår i din applikation vilket skulle kunna leda till dyra kostnader.

Indikerar filtrets livslängd på ett noggrant sätt

Indikatorn har två utgångar som är inställda att larma vid 75% och 100% av filtrets mättnadsgrad. Du får alltså en varning i form av olika färger på belysningen långt innan filterpatronen är helt förbrukad. Vill du veta mer om denna produkt, tveka inte att kontakta oss.