Konkurrenskraftiga lösningar inom filtreringsteknik

MILJÖVÄNLIGA INDUSTRIFILTER SOM SÄNKER KOSTNADER

Vårt koncept "Ett effektivt filter" är omtalat och består av fyra starka grundpelare som samtliga leder till en bättre konkurrenskraft och en förbättrad lönsamhet.

Vi hjälper dig som kund att minska din miljöpåverkan i flera led vilket samtidigt bidrar till ökad produktivitet och sänkta kostnader. Arbetsmiljön förbättras eftersom belastningen för personal som hanterar filter minskas samtidigt som tillgängligheten ökar.

Filterdoktorn

FRÅGA: Säljer ni enskilda filter?

SVAR: Ja. Filter och filterhus är det vi säljer, men vi ser hellre en helhetslösning där vi tillsammans går igenom ert behov. Läs gärna mer om vårt helhetspussel här eller kontakta vår kundservice för konsultation.

Frågor? Ring Kundservice 08-703 01 00

Filmer om filtrering

INSTALLATION, SERVICE OCH UNDERHÅLL AV FILTRERINGSSYSTEM

Vi tar ett helhetsansvar för analyser, filterförsörjning och lagerhållning. Till detta så har vi skickliga servicepartners som installerar och underhåller våra aggregat och filterlösningar. Vi har även utbildningspaket och seminarier som hjälper dig att effektivisera dina processer och förbättra din lönsamhet. På detta sätt förenklar du ditt underhåll och ökar livslängden på filterapplikationerna.

Med Collys produkter förbättrar du arbetsmiljön. Med hjälp av laboratorieanalyser samt våra egna instrument för övervakning och analys kan dyra missöden förhindras. Vi använder endast de senaste lösningarna vilka säkerställer en bättre arbetsmiljö och en enkel filterhantering med minskade tunga lyft i samband med filterbyte.

När du samarbetar med oss på Colly, leder det till att du som kund kan möta ditt företags miljökrav i en högre omfattning parallellt med att destruktionskostnaderna minskas när du använder våra miljövänliga filter. Hanteringen av miljöfarligt avfall kommer förbättras då de förbrukade oljefiltren är lättare att återvinna och destruera. Energiförbrukningen minskas betydligt genom användning av våra filter, tack vare ett lägre tryckfall, vilket innebär ett lägre utsläpp av C02.

Alla blir vinnare med rätt filtreringssystem – ökade miljövinster gällande utsläpp och energibesparing samt minskade avfallskostnader och en bättre arbetsmiljö. Driftsäkerheten ökar, vilket i sin tur leder till högre produktivitet, produktkvalitet och lönsamhet. Ditt företag blir konkurrenskraftigt och får en förbättrad marknadsposition.