Produktnavigator

Du bygger lösningar och vi filtrerar dem

Bland alla byggen som finns är inte filtret det mest synliga, men oftast det som är avgörande när det kommer till driftsäkerhet och effektivt underhåll. Colly bidrar med detaljer i alla byggen och vi vill vara den detaljen som gör skillnad för dig.
 

Applikationer

Teknisk kompetens

Colly erbjuder lång erfarenhet och hög teknisk kompetens som vi gärna delar med oss av. Vi vill komma in tidigt i din process och placera vår lösning där den gör mest nytta. Vi vill vara med och bygga framgång från början. Vi tillhandahåller högklassiga filtreringslösningar med fokus på helheten. Med hjälp av våra tekniska hjälpmedel som dimensioneringsprogram och CAD-ritningar får du enkelt tillgång till den senaste tekniken.

Garanterad renhet i drift

Genom att använda Palls produkter kan vi erbjuda den absolut senaste tekniken som leder till att du kommer att få en konkurrenskraftig lösning. Du kommer att möta dina kunders krav på driftsäkerhet och garanterad renhet i drift. Genom vårt koncept kan du med våra instrument övervaka och följa renheten och vattenhalten i systemen.     
 

Minskad miljöpåverkan

Vårt koncept gör att du kan designa systemen med låga tryckfall och små förluster. Detta leder till att du får en konkurrensfördel där du kan erbjuda en lösning som kräver mindre energiförbrukning. Detta leder även till att du kan hjälpa dina kunder att minska sitt CO2-utsläpp. 

Förstklassiga produkter

Du skapar högre produktivitet och lägre underhållskostnader för dina kunder om du väljer vårt koncept. Genom att välja våra produkter kan du erbjuda en teknisk lösning som förenklar underhållet av dina system ute hos kund. Du kan erbjuda sänkta drift- och underhållskostnader till dina kunder och detta leder till att du ökar din konkurrenskraft.