Produktnavigator

När du vill generera bättre lönsamhet

När man tänker på kraftindustrin tänker man på effekt. Det var länge sedan vi satte in första stöten på kraftbranschen och vi har hållit oss kvar mycket tack vare vårt effektivitetshöjande koncept “Ett effektivt filter”.

Applikationer

Hydraul- och smörjsystem

Inom kraftindustrin handlar det mesta om hydraul- och smörjsystem. Kärnan är turbinerna som skall snurra klanderfritt men även intagsluckor och tryckstegringspumpar kräver kontinuerlig kontroll vad gäller renhet 
i driften. Genom vår kunskap och våra förstklassiga produkter kan vi säkerställa driften och tillgängligheten på din utrustning.

Transformatorer

Ren olja är en garanti för säker och effektiv elleverans. Colly har gedigen kompetens på området och kan alltid erbjuda den modernaste och miljövänligaste lösningen. Vi ligger som vanligt i framkant när det gäller att säkra drift och skapa trygghet i alla dina processer.

Vattenborttagning ur olja

Med vår teknik kan du hålla oljan i turbiner och transformatorer ”torr” vilket leder till ökad driftsäkerhet och färre haverier. Du säkerställer därmed din produktion och lönsamhet.

Vad kan vara mer branschnära än rent vatten

Vi har kunskap och teknologi att säkerställa vattenkvalitet av råvatten och vi vet hur du skyddar dina mekaniska tätningar och känsliga instrument. Vi har utrustning för att rena vatten i reaktorbassänger vilket leder till ökad produktivitet och lönsamhet.

Kondensatfiltrering

Vi är experter på system och lösningar, från enkla patronfilter till kompletta backspolningsbara lösningar för rening av kondensat. Genom våra lösningar ökar din produktivitet och lönsamhet. Vi säkerställer driften av dina system.  

Miljövänligare filter ger lägre kostnader

Genom att använda våra miljövänliga filter kan du garanterat sänka dina avfallskostnader. Du kommer även att avsevärt kunna sänka din energiförbrukning och därigenom minska ditt C02-utsläpp. Du får förbättrad arbetsmiljö genom lättare hantering av filter och minskar tunga lyft vid byte av filter.