Aquasart PS - Filterpatron

Aquasart PS - Filterpatron

Aquasart PS Filterpatroner är testbara membranfilter anpassade för att filtrera vatten i livsmedels- och dryckesindustrin. Filtren kännetecknas av ett unikt hydrofilt polyetersulfonmembran, som erbjuder en bred kemisk kompatibilitet, exceptionellt höga flödeshastigheter, totala genomströmningar och högsta mikrobiologiska säkerhet.

Aquasart PS Filterpatron – Fördelar

• Bred kemisk kompatibilitet
• Exceptionellt höga flödeshastigheter
• Totala genomströmningar
• Högsta mikrobiologiska säkerhet

Har du övriga frågor om Aquasart PS Filterpatron? Kontakta oss! Vi kan svara på det mesta.

Egenskaper för Aquasart PS Filterpatron

Dessa filterpatroner kan med fördel användas i applikationer som kräver kemisk desinfektion eller rengöring med kaustik eller syra, tack vare den breda kemiska kompatibiliteten från pH till pH 14.

Den asymmetriska porstrukturen för polyetersulfonmembranet i filterpatronen ger enastående totala genomgångar och höga flödeshastigheter. Med Aquasart PS Filterpatron garanteras en ekonomisk systemdesign för filtreringsprocesser. Den totala genomströmningen av de slutgiltiga filtren kan nämligen ökas avsevärt genom ett optimerat förfiltersystem, som helt reducerar filtreringskostnaderna.

Aquasart PS Filterpatron tål mer än 5 000 pulsationscykler, med ett differenstryck på upp till 5 bar / 75 PSI, och flera ångsteriliseringscykler upp till 134° C, utan att förlora filterintegriteten.

Filtret garanterar högsta mikrobiologiska säkerhet, som kan kontrolleras före och efter varje användning med ett integritetstest. Under produktionen har varje enhet testats av Bubble-Point och Diffusion-Text, som garanterar högsta produktkvalitet. Dessa filterpatroner är konstruerade, utvecklade och producerade enligt ett ISO 9001-certifierat kvalitetsstyrningssystem.

Har du frågor på produkten?

Ställ din fråga i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort med ett svar.