Plansch ISO 4406:2017

Vår plansch om ISO 4406:2017 – en guide om oljans renhetskrav

Beställ gratis

 

En plansch för att förstå de olika renhetsgraderna

Vi på Colly filtreringsteknik har tagit fram och utformat en plansch som är tänk att fungera som en guide för att enkelt kunna förstå renhetskraven på oljan som olika komponenter kräver. På planschen kan man bland annat se en ISO 4406:2017-tabell med alla renhetskoder och vad dom innebär. Vidare finns också en tabell med de renhetskoder som vi på Colly filtreringsteknik rekommenderar baserat på olika komponenter och systemtryck.

En guide för dig som arbetar med hydraul- & smörjsystem

Planschen är utformad och specifikt framtagen för dig som arbetar med hydraul- & smörjsystem. Den är tänkt att fungera som en guide eller ett komplement till arbetet kring filtreringen och ger både information och bildexempel på vad olika renheter kan innebära för mängden partiklar i hydraulvätskan. Utgår man ifrån de renhetskoderna som vi på Colly rekommenderar i tabellen får man rena system med få driftstörningar och ett optimerat underhållsarbete.

Information om våra analyspaket som mäter renheten i vätskan

På planschen finns också de olika analyspaketen vi erbjuder upplistade i en tabell. Detta är för dig som vill få bättre förståelse över vad som händer i systemet och därmed eventuellt kunna sätta in rätt åtgärder för en optimal drift.

Renheten för filterpatroner i Athalon-serien från Pall

PALL leder utvecklingen av nya filtermedier och optimerar konstruktionen av filter för att möta dagens och framtidens högre ställda krav. Förmågan att effektivt reducera antalet partiklar över filtret vid en passering, d.v.s. betavärdet (β-värde), är för den senaste PALL Athalon-generationen 10 gånger högre än för ett på marknaden vanligt förekommande standardfilter. Det gör att renheten (ISO-kod) uppnås snabbare genom färre passeringar av oljan över filtret.

Genom filterlösningar från Colly garanterar vi renheten i drift, det är ju trots allt resultatet som räknas…