Förebygg vatten i hydraulolja – ladda ner vårt informationsblad

Informationsblad

 

Fukt i luften orsakar vatten i hydraul- & smörjolja

När oljenivån stiger och sjunker i och med att en funktion utförs i ett hydraul- & smörjsystem, rör sig luft in och ut genom tanklocket. Den luft som då kommer in innehåller fukt som i sin tur orsakar vatteninträngning i oljan. Vatten som blandas i hydraul- & smörjolja kan resultera i att systemets komponenter skadas och på sikt måste repareras.

 

Konsekvenserna av att vatten tränger in i systemet

Det finns fyra huvudsakliga konsekvenser av att vatten tränger in i systemet och blandar sig med oljan.

  • Syret i vattnet reagerar med metaller och bildar exempelvis järnoxid som orsakar skador i systemet.
  • Vatten förändrar oljans viskositet och försämrar dess smörjegenskaper.
  • Additiver i oljan som har föravsikt att hantera en viss mängd vatten förbrukas snabbare
  • När vatten kommer i kontakt med koppar och järn bildas en oxidation vilket förändrar viskositeten i oljan och därmed förkortar dess livslängd

 

Förebygg vatteninträngning med ett andningsfilter med cilica gel

För att förebygga vatteninträngning i hydraul- & smörjolja kan man förse tanklocket på systemet med ett andningsfilter innehållandes silica gel som adsorberar vattnet. På Colly filtreringsteknik erbjuder vi ett tre andningsfilter i olika storlekar som förutom silica gel också innehåller filter som fångar upp fasta partiklar och reducerar oljedimma. Vi erbjuder också adaptrar för enkel och robust anslutning. Läs mer om vårt andningsfilter här.