Produktnavigator

Tillhör Applikationer

WS19 Vattensensor

WS19 Vattensensor

PALL WS19 är en portabel vattensensor för mätning av vatteninnehåll i oljor. 

Perfekt att använda vid ronderingar och stickprovskontroller av system där vatteninträngning misstänks. Intuitiva inställningar gör att handhavandet är enkelt. Mätdata i form av relativ fuktighet eller i PPM samt temperatur presenteras via en tydlig display.

Möjlighet att lagra upp till olika oljekonstanter direkt i handenheten

Tillhör Applikationer

Mer information