Produktnavigator

Tillhör Applikationer

Vattenpanel för mektätningar

Vattenpanel för mektätningar

Filterenheten monteras före systemets flödesmätare och säkerställer att flödesmätaren och mektätningen får tillräckligt flöde, enheten är även utrustad med en backventil som skyddar systemet från att processmedia skall gå bakvägen in i systemet vid ex. strömavbrott. Enheten är utvecklad  i nära samarbete med pappersindustrin.

Tillhör Applikationer

Mer information