Produktnavigator

Tillhör Applikationer

RCA222

Indikator RCA222

RCA222 ger dig möjlighet att se ditt filters återstående livslängd. Indikatorn ger dig kontinuerliga, pålitliga data om filtrets livslängd för ökad kontroll över ditt systems kondition. Indikatorn ger två separata utgående signaler; initial varning vid 75% av filtrets livslängd samt slutlig varning (100%).

Det innebär att du kan få kontinuerlig information om ditt systems kondition för att kunna planera dina filterbyten.

Tillhör Applikationer

Mer information