Produktnavigator

Tillhör Applikationer

PCM200 Partikelräknare

PCM200 Partikelräknare

PCM200 är en partikelmätare framtagen för inbyggnad i t.ex. mobila enheter. Maskinen mäter partiklar enligt ISO 4406.2, viskositet samt temperatur på oljan. Enheten kan kompletteras med vattensensor för att mäta mättnadsgrad i oljan.

Tillhör Applikationer

Mer information