Produktnavigator

Tillhör Applikationer

Indikatorer

Indikatorer

Alla filterhus bör ha en indikator så att man får en indikering när det är dags att byta filterelement.

Det finns flera varianter och med olika nivåer för indikeringen. Några av de vanligaste indikatorerna  finns presenterade i detta dokument och passar till alla våra hydraulfilterhus oavsett modell.

Tillhör Applikationer

Mer information