Produktnavigator

Tillhör Applikationer

HNP075 Vakuumaggregat

HNP075 Vakuumaggregat

HNP075 är ett mobilt vakuumaggregat för renkörning av hydraul- och smörjsystem (ersätter tidigare modell HNP073 & HNP074). Aggregatet tar bort allt fritt vatten och upp till 90 % av det bundna vattnet i oljan. Dessutom tar aggregatet bort alla fria gaser och upp till 80 % av de lösta gaserna i olja. Kapacitet 71 l/min och lämpligt mot system med tankvolym på >7 kubik.

Tillhör Applikationer

Mer information