Produktnavigator

Tillhör Applikationer

HNP022 Vakuumaggregat

HNP022 Vakuumaggregat

HNP022 är ett mobilt vakuumaggregat för renkörning av hydraul- och smörjsystem (ersätter tidigare modell HNP021). Aggregatet tar bort allt fritt vatten och upp till 90 % av det bundna vattnet i oljan. Dessutom tar aggregatet bort alla fria gaser och upp till 80 % av de lösta gaserna i olja. Kapacitet 25 l/min och lämpligt mot system med tankvolym på 3-8 kubik.

Tillhör Applikationer

Mer information