Produktnavigator

Tillhör Applikationer

HNP006 Vakuumaggregat

HNP006 Vakuumaggregat

HNP006 är ett mobilt vakuumaggregat för renkörning av hydraul- och smörjsystem. Aggregatet tar bort allt fritt vatten och upp till 80 % av det bundna vattnet i oljan. Dessutom tar aggregatet bort alla fria gaser och upp till 80 % av de lösta gaserna i olja. Kapacitet 4.5 l/min och lämpligt mot system med tankvolym upp till 4 kubik.

Tillhör Applikationer

Mer information