Produktnavigator

Tillhör Applikationer

Emflon RPFW Filterelement

Emflon RPFW Filterelement

Emflon RPFW används flitigt som luft- och gassteriliseringsfilter inom livsmedelsindustrin. De dubbla lager PTFE-membran är hydrofobiskt, kemiskt inert och har utformats speciellt för att avlägsna kontaminerande bakterier och virus.

Tillhör Applikationer

Mer information