Produktnavigator

Tillhör Applikationer

Aria Vattenreningssystem

Aria Vattenreningssystem

PALL Aria™ vattenreningssystem är specifikt designade att producera dricksvatten. Systemen använder unika filtreringsmoduler av "hollow fiber" för att filtrera bort bl.a. bakterier, virus och fasta föroreningar från vattenkällan.

Tillhör Applikationer

Mer information