Produktnavigator

Colly, ditt papper på bättre lönsamhet

Pappers- och massaindustrin får inte stå stilla. Stillestånd kostar pengar. Bra filterhantering bidrar till att minska riskerna för ofrivilliga stopp. 

Applikationer

Säkra och övervaka dina processer

Colly erbjuder analyser, service och installation samt kunskapsöverföring, bland annat genom vår filterskola. Vi lär oss hela tiden från dig och din process, så mycket att vi har kompetens att föreslå ständiga uppdateringar och förbättringar.


Hydraul- och smörjsystem

Colly erbjuder alltid garanterat ren drift, ökad tillgänglighet och miljövänlig design med lång livslängd. Att erbjuda problemfri drift är ett av våra starka konkurrensmedel.

Minskade Underhållskostnader

När du byter till Colly och vårt filterkoncept byter du till bättre arbetsmiljö, förenklat underhåll och ökad livslängd. Våra lösningar är bra för ekonomin och därmed nyttiga för lönsamheten.
Rent vatten ger ökad lönsamhet

Vi har kunskap och teknologi att säkerställa vattenkvalitet av råvatten och vi vet hur du skyddar dina mekaniska tätningar, det gäller även dina dysor och känsliga instrument. Vi står för innovativ teknik som 
dessutom hela tiden utvecklas för att möta dina framtida behov.

Miljövänligare filter ger lägre kostnader

Genom att använda våra miljövänliga filter kan du garanterat sänka dina avfallskostnader. Du kommer även att avsevärt kunna sänka din energiförbrukning och därigenom minska ditt C02-utsläpp. Förbättrad arbetsmiljö genom lättare hantering av filter minskar tunga lyft vid byte av filter.