Produktnavigator

Colly ger näring till din lönsamhet

Det finns väl inget område där bristande renhet blir så påtagligt som inom livsmedels-branschen. Ingen bransch lamslås så snabbt av dåligt rykte vad gäller renhet. Med Collys filtreringslösningar minimeras riskerna för obehagliga överraskningar.

Applikationer

Du som tröttnat på skiktfilter

Vi har lösningen som gör att du får en enklare hantering av dina filter. Byt till Suprapak, en modern lösning som leder till ökad lönsamhet och produktivitet.

Ren ånga

Med våra koncept kan vi säkerställa att du alltid har ren ånga i dina processer. Vi hjälper dig att säkra din process så att du får tillgänglighet i produktion.

Ren luft

Med våra system och produkter har du konstant ren luft för din process. Du säkerställer din produkt och får en lönsam produktion utan kontamineringar.

Rent vatten

Vem vill inte öka sin produktivitet och få lägre vattenkonsumtion samt förbruka mindre energi, minimera kemikalieanvändningen och därmed även få lägre kostnader. Vi har allt från helautomatiserade lösningar av inkommande vatten till det enskilda filtret i produktionen, alla lösningar garanterar rent vatten. 

Food contact compliance

Våra produkter verkar i samförstånd med de senaste lagkraven inom livsmedelsbranschen. Våra produkter är framtagna för att klara de mest rigorösa gränsvärden och är godkända för att användas inom livsmedelsbranschen. Detta säkerställer din process.