Produktnavigator

Vi kan erbjuda ett raffinerat sätt att öka lönsamheten

Med vår långa erfarenhet av raffinaderier och kemisk-teknisk industri kan vi ta fram innovativa lösningar och fungera som en katalysator till våra kunders produktivitet.

Applikationer

Aminsystem

Detta är ett känsligt system där många parametrar påverkar funktionen. Vi har kunskap och lång erfarenhet och kan hjälpa dig med allt från högflödesfilter till separering av kolväten. Med hjälp av oss kan du minska dina kostnader för företagets aminsystem.

Ren gas fri från vätska

Genom våra olika tekniker kan vi separera bort vätskan från gasen och genom detta öka din produktivitet och samtidigt minska dina kostnader för produktionsbortfall. Du kommer även att kunna öka drifttiden på dina gaskompressorer.

Separering av vätskor

Vi har flera tekniker för att separera vätskor från varandra. Vi kan separera två vätskor från varandra med våra inlinecoalescersystem. Vi kan även separera bort fritt och bundet vatten från era oljesystem. Alla våra lösningar leder till ökad produktivitet och lönsamhet.

Matningsfilter

Vi kan hjälpa dig att skydda processutrustning och katalysator nedströms med allt från enstaka filter via högflödesfilter till kompletta turn-key anläggningar med backspolningsbara filter.

Kondensatfiltrering

Vi är experter på system och lösningar från enkla patronfilter till kompletta backspolningsbara lösningar för rening av kondensat. Genom våra lösningar ökar din produktivitet och lönsamhet.